Portfolio

Napisano dnia 11.08.2020 r. o godzinie 14:11
Autor: Piotr Sperka

Poza wieloma projektami tworzonymi prywatnie (głównie embedded), z których ciekawsze staram się opisywać na blogu, poniżej umieściłem listę ważniejszych projektów komercyjnych, w których brałem lub biorę udział. Projekt wykonany kompleksowo oznacza, że w całości został wykonany przeze mnie. W przeciwnym razie przy każdym projekcie opisałem zajmowane stanowisko lub zakres obowiązków.

Projekty software

 

Moduł Planisty SWD PRM

Język: Java
Czas: 2020
Technologie: Spring Boot, JavaFX, jHipster, Mikroserwisy, JPA, H2, PostgreSQL
Opis: Główny programista. Budowa aplikacji Modułu Planisty służącej do układania i zarządzania harmonogramami. Aplikacja webowa (jHipster, Spring Boot) z desktopowym frontem wykonanym w JavaFX połączonym ze Spring Bootem.

initiative.diabetes Registration Portal

Język: Java
Czas: 2019-2020
Technologie: Spring, Hibernate, JSP
Opis: Full stack. Projekt obejmował gruntowną przebudowę istniejącego portalu rejestracji do programu initiative.diabetes. Zmieniony został wygląd niektórych formularzy, a także dodany nowy sposób logowania i przekazywania danych pacjenta – poprzez OAuth2. W późniejszym czasie zostały dodane dodatkowe funkcje pozwalające na integrację z aplikacją mobilną.

Baza OOŚ

Język: Java
Czas: 2019
Technologie: Spring, Liferay, JSF
Opis: Full stack. Projekt obejmował modernizację istniejącego systemu.

MIAI – projekt R&D

Język: C#, C++
Czas: 2016 – 2019
Technologie: .NET Framework, Windows Forms, Open Inventor, ITK, VTK, OpenGL
Opis: Uczestnictwo w projekcie MIAI na stanowisku starszego programisty. Projekt dotyczył nawigacji podczas termoablacji guzów wątroby (więcej informacji). Oprogramowanie zostało napisane w technologii .NET z wykorzystaniem bibliotek Open Inventor oraz OpenGL, a także bibliotek pisanych w C++ z użyciem ITK, VTK, oraz mikrooptymalizacji z wykorzystaniem instrukcji SSE oraz AVX.

System Awizacji Kontrahentów

Język: C#
Czas: 2019 – Obecnie
Technologie: .NET Framework, MVC, Windows Forms
Opis: Uczestnictwo na stanowisku programisty Windows Forms. Projekt obejmował stworzenie systemu umożliwiającego awizację kontrahentów do wizyty w zakładzie, a także późniejszą ich obsługę (ważenie, kolejkowanie, kierowanie w odpowiednie miejsce). Składa się z części webowej oraz desktopowej.

Natura 2000

Język: Java, Javascript, Python
Czas: 2016
Technologie: Spring, Hibernate, Wavemaker
Opis: Uczestnictwo na stanowisku głównego programisty. Projekt obejmował modernizację oprogramowania wykorzystującego Wavemaker na frontendzie oraz Pythona na backendzie, a także stworzenie modułu generowania raportów w Javie ze Springiem oraz Hibernate.

System wspomagający liczenie ptaków dla OTOP

Język: Java
Czas: 2016 – Obecnie
Technologie: Spring, Hibernate, AngularJS, Oracle
Opis: Uczestnictwo na stanowisku programisty backend.

Biblioteka AV

Język: C++
Czas: 2014 – 2016
Technologie: OGG, Theora, Vorbix, Speex, OpenGL
Opis: Uczestnictwo na stanowisku głównego programisty. Biblioteka łącząca istniejące oprogramowanie ze sprzętem. Jej zadaniem była akwizycja dźwięku i obrazu z wielu źródeł, miksowanie oraz kompresja do kontenera OGG.

Oprogramowanie wspomagające analizę danych sejsmicznych

Język: C++, Python
Czas: 2015
Technologie: wxWidgets
Opis: Uczestnictwo na stanowisku głównego programisty. Wieloplatformowe oprogramowanie służące do pobierania, analizy i prezentacji danych sejsmicznych. Program umożliwiał uruchamianie wtyczek napisanych w językach C++ oraz Python.

Portal Jakości Powietrza

Język: Java
Czas: 2015 – Obecnie
Technologie: Spring, Hibernate, Bootstrap, PostgreSQL, PostGIS
Opis: Uczestnictwo na stanowisku programisty backend. Projekt obejmował stworzenie Portalu Jakości Powietrza.

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody

Język: Java
Czas: 2015
Opis: Uczestnictwo na stanowisku programisty backend. Projekt obejmował modernizacje systemu.

ChessLive

Język: C++
Czas: 2018
Technologie: OpenCV
Opis: Projekt miał na celu śledzenie przebiegu gry szachowej za pomocą kamery i oprogramowania analizującego obrazy. Mój udział polegał na wsparciu w tworzeniu programu opierającego się na bibliotece OpenCV oraz na napisaniu algorytmu analizującego poprawność ruchów na podstawie kolejnych nadchodzących danych.

Portal mapowy dla UKE PIT

Język: Python
Czas: 2018
Technologie: Flask, Geoportal
Opis: Uczestnictwo na stanowisku programisty backend.

Projekty hardware/embedded

 

Odtwarzacz audio RTP z głośnikiem

Język: C
Czas: 2019
Technologie: STM32, Ethernet, PoE
Opis: Kompleksowo zaprojektowane urządzenie (hardware i software) umożliwiające odtwarzanie komunikatów zapisanych lokalnie na karcie SD lub przesyłanych poprzez RTP. Wspiera kilka różnych kodeków audio, administracja odbywa się poprzez panel dostępny przez HTTP. Komunikacja z urządzeniem odbywa się poprzez REST.

Sterownik tablicy LED z PoE

Język: C
Czas: 2019
Technologie: STM32, Ethernet, PoE
Opis: Kompleksowo zaprojektowane urządzenie (hardware i software) umożliwiające sterowanie panelami LED o różnych rozmiarach. Administracja odbywa się poprzez panel dostępny przez HTTP. Komunikacja z urządzeniem odbywa się poprzez REST.

Urządzenie do sterowania parametrami kamery monitoringu poprzez USB

Język: C
Czas: 2018
Technologie: AVR
Opis: Kompleksowo zaprojektowane urządzenie (hardware i software) umożliwiające sterowanie kamerami monitoringu poprzez port USB w komputerze.

Wielokanałowe urządzenie akwizycji audio z DSP

Język: C, Verilog
Czas: 2018
Technologie: FPGA, STM32, DSP
Opis: Kompleksowo zaprojektowane urządzenie (hardware i software) umożliwiające akwizycję dźwięku z wielu źródeł (mikrofonów), przetwarzanie sygnału (DSP) i przesyłanie go do komputera poprzez USB 2.0. Urządzenie umożliwia przesyłanie do 32 kanałów jednocześnie, posiada wyświetlacz informujący o stanie wejść i ewentualnych awariach.